B O Wydawnictwie
rsm

ISSN:

0860-6552

Publisher:

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology
 

Redakcja

Editor-in-Chief
dr Maciej Kowalewski

Scientific Secretary
dr Robert Bartłomiejski

Editorial board
dr Żaneta Stasieniuk, dr Urszula Kozłowska

Reviewers:
dr hab. Ignacy  Chrzanowski, prof. dr hab. Bogdan Gębski. prof. dr hab. Robert B. Woźniak, prof. dr hab. Włodzimierz Sperański, prof. dr hab. Janusz Sztumski